Padroado

Presidente

José Luis Ferro Iglesias

 

Secretario

Antonio Piñeiro Feijoó

 

En representación:

Deputación Provincial de Ourense 

José Manuel Baltar Blanco

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Román Rodríguez González

Real Academia Galega

Víctor Freixanes

Consello da Cultura Galega

Ramón Villares Paz

Universidade de Vigo

Salustiano Mato De La Iglesia

Universidade de Santiago de Compostela

Juan Manuel Viaño Rey

Universidade da Coruña

Xosé Luis Armesto Barbeiro

Concello de Celanova

José Luis Ferro Iglesias

 

Título particular:

Adolfo Vázquez Rivero

Alberto Moreiras

Andrés Mazaira Castro

Ángel Manuel Rodríguez Dapena

Antonio Mouriño Villar

Cesáreo Iglesias Grande

Felipe Ferreiro Feijoo

Isabel Ingelmo Hierro

José María Paz Gago

José María Rodríguez Álvarez

Luis Vázquez Rodríguez

Manuel Álvarez Pérez

Xosé Benito Reza Rodríguez

Xosé Luís Axeitos

Xosé Luís Méndez Ferrín

Xosé Manuel Del Caño

Xosé Manuel Salgado Rodríguez

Xulio Outomuro Sampaio