Vida

 Manuel Curros Enríquez (1851-1908)

Curros-final

Manuel Curros Enríquez forma parte do Rexurdimento xunto a Rosalía de Castro e Eduardo Pondal. Os tres conforman un círculo imprescindible para entender a recuperación da lingua e literatura galegas.


1851 a 1867: Celanova, Vila Natal

1867 a 1877: Destino Madrid, con visitas esporádicas a Galicia
1877 a 1883: Ourense

1883 a 1888: Regreso a Madrid
1888 a 1894: Volta a Galicia e visitas esporádicas a Madrid
1894 a 1904: La Habana (Cuba)
1904: Ourense, Madrid e a Coruña
1904 a 1908: Regreso a Cuba, falecemento e traslado dos restos á Coruña